argwydd dyma fi lyrics – cerys matthews

mi glywaf dyner lais

yn galw arnaf i
i ddod a golchi meiau
yn afon calfari

arglwydd dyma fi
ar dy alwad di
canna fenaid yn y gwaed
a gaed ar galfari

yr iesu sydd im gwadd
i dderbyn gydai saint
fydd gobaith cariad pur a hedd
a phob rhyw nefol fraint

arglwydd dyma fi
ar dy alwad di
canna fenaid yn y gwaed
a gaed ar galfari

gogoniant byth am drefn
y cymod ar glanhad
derbynia iesu fel yr wyf
a chanaf am y gwaed

/ cerys matthews lyrics