bolje za nas lyrics – deen

kada vrata zatvoriš
budi sretna tamo gdje
sve te ljepše èeka ljubavi

još æeš nekog voljeti
bit æe svega ne boj se
idi i bez mene nastavi

bolje za nas
bolje za nas
da te više ne vidim
da se pomirim sa tim

bolje za nas
bolje za nas
da te više ne vidim
da te zaboravim

kada vrata zatvoriš
samo budi daleko
idi nemoj da se okreæeš

netko æe ti pružiti
puno više nego ja
idi i bez mene uspjet æeš

/ deen lyrics