bris lyrics – kaizers orchestra

bris, bris
puste meg i nakken
det blir kaldt i frakken og kroppen skrike:
“kom bris, bris, sett meg fri!”
skru på sirenen og gje meg varige mèn

bris gjer meg roser i kinnet, tar vekk vonde minner
bris, du har stengt oss inne. du vinner, du vinner

mitt navn er kristopher, eks-lokomotivfører,
sånn av en skipsreder. eg var hans stedfortreder
eg blei tatt hånd om av ei nonne i et kloster
eg gjekk i tjeneste for mitt land og kom heim som krigsoffer
og eg blei lam i frå livet og ner
og mitt navn blir ikkje lenger nevnt når folk ber
for ingen husker gamle kristopher
han som redda fem liv for sjøl å bli et krigsoffer

bris gjer meg roser i kinnet, tar vekk vonde minner
bris, du har stengt oss inne. du vinner, du vinner

/ kaizers orchestra lyrics