den svarta gudomligheten (outro reformation divine) lyrics – ancient rebirth

munniskosjulen ur ett odjur fott pa l*sta och hat
sa tjuna ditt djuvulska hjurta och foli dess onda begur…

/ ancient rebirth lyrics