departure! lyrics – galneryus

daichi wo fumi shimete
kimi wana tamete yuku
tenshino hoho emide suredash*te!

koko kudemo hitomi yorenisa
umarete ishto kotoni
kan*n*sumi iragaru

natsa sisami michie fureteru
abori hoshi ni ariato

you can smile again
takio warite
you can fly away
sekarigai kimi no kagaya kiwa materu

daichi wo fumi shimete
kimi wana tamete yuku
tenshino hoho emide suredash*te! (you can smile!)
jachimai wai sundemo sakuna jize
namidotemo tachi akare!

samigo made akiameme jiza
yarijuru keri kotori kagarasumi inagaru

you just try again
jaamiwo nukeke
you just go away
mirai wa jitsumo okuta shiwo materu

oozara kakeru kete munabara kowate yuke
tenshino naina kiyizu sukamaete! (you can try!)
manotawa mamitakotonai sekai e tobida sobo ash*te

daichi wo fumi shimete
kimi wana tamete yuku
tenshino hoho emide suredash*te! (you can smile!)
obaranai bowokeru inei kake yobo
itsumademo dokomademo

nagare wachi uramida yukimi kayete yuku
tenshino hani hiroke mai akare! (you can fly!)
kanashimi moi tami matsusu hikonde
tsuyoku nare ash*te

daichi wo fumi shimete
kimi wana tamete yuku
tenshino hoho emide suredash*te! (you can smile!)
jashimai wai itsudemo osa kunaise
namidotemo! (you can try!)
namidotemo! (you can try!)
namidotemo tachi akare!

/ galneryus lyrics