duman ustu lyrics – burak kut

söz-müzik-düzenleme: mustafa sandal
bil ki sevgilim, sonu yoktur bu sevginin
her þeyinle sen benim oldun ya sevgilim
duy ki gerçeði yankýlansýn için için
yeter ki iste sen ölürüm ben senin için
sen beni baþtan yarattýn bir tek sen dertlerimden anladýn
seninle gözlerimi açtým hayata
böyle aþk yoktur diyene bir çift lafým var
duman üstü duman üstü ol
duman üstü duman üstü ol
duman üstü duman üstü oldum

/ burak kut lyrics