een hollandse hemel lyrics – frank boeijen

er zijn van die dagen
dat alles dicht zit
in mijn hoofd een lied op de
deur bonst
gevangen is

er zijn van die dagen
dat ik huil
van blijdschap of woede
of gewoon zomaar

er zijn van die dagen
als eilanden in de zee
van voorbije tijd

wat geweest is is geweest
er zijn van die dagen
die donker zijn
een hollandse hemel
overweldigend grijs

alles wat ik heb
zijn twee handen
waarmee ik voor jou
iets maken kan
alles wat ik heb
zijn twee handen
waarmee ik vor jou
iets maken kan

alles wat ik heb
is dit lied
is alles wat ik heb
meer niet

er zijn van die dage
als eilanden in de zee
onder een hollandse hemel
overweldigend grijs

alles wat ik heb
zijn twee handen
waarmee ik voor jou
iets maken kan
alles wat ik heb
zijn twee handen
waarmee ik voor jou
iets maken kan

alles wat ik heb
is dit lied
is alles wat ik heb
meer niet
alles wat ik heb
is voor jou

/ frank boeijen lyrics