fra sjafor til passasjer lyrics – kaizers orchestra

sjåfør, sjåfør, er det sant eg blir anklagd for svindel og bedrageri?
eg har brukt min revolver i din fars katedral,
men eg har aldri vært illojal
sjåfør, sjåfør, for i elleve år har eg jobbd i familiens ånd
så ta meg på ordet, sjåfør, for så sant som dominique er mitt navn
alt eg gjorde, gjorde eg for han

og det var meg, dominique, som hadde ansvar for tony fusciante,
din bror, min kamerat
magasinet, det spant og pistolen sa klikk,
men til sl*tt i rullett må det bli tap
sjåfør, sjåfør, om benådning eg spør,
skjønt eg er kjent med din fars reglement,
at den som går i mot familiens ve og vel blir degradert
frå sjåfør til p*ssasjer

sjåfør, sjfør, er det sant eg blir anklagd for svindel og bedrageri?
eg har brukt min revolver i din fars katedral,
men eg har aldri vært illojal
sjåfør, sjåfør, for i elleve år har eg jobbd i familiens ånd
så ta meg på ordet, sjåfør, for så sant som dominique er mitt navn
alt eg gjorde, gjorde eg for han

for så sant som dominique er mitt navn
alt eg gjorde, gjorde eg for han
for så sant som dominique er mitt navn
alt eg gjorde, gjorde eg for han

sjåfør, sjåfør, om benådning eg spør,
skjønt eg er kjent med din fars reglement,
at den som går i mot familiens ve og vel blir gradert
frå sjåfør til p*ssasjer

frå sjåfør,
frå sjåfør til p*ssasjer

/ kaizers orchestra lyrics