go home paddy lyrics – 47 black

(irish lyrics)

mo chreach ghéarchúiseach
ná rabhas ar do chúlaibh
nuair lámhadh an púdar,
go ngeobhainn é im chom dheas
nó i mbinn mo ghúna,
is go léigfinn cead siúil leat
a mharcaigh na súl nglas
ós tú b’fhearr léigean chucu

(english translation)

my biting bitter loss
i was not at your back
when the powder was fired
so my fine waist could save you
or the hem of my dress
’til i let you go free
my slate-eyed writer
well-able for them all.

/ 47 black lyrics