harana (live) lyrics – eraserheads

huwag nang malumbay
ang pag-ibig ko ay tunay
sabihin man ng iyong nanay na wala akong silbi sa buhay
tunay

kung ako ang papipiliin
ay nag-amsterdam na ako
huwag mo lang akong pipilitin
na huwag gumamit ng gaheto

buksan mo ang iyong bintana
dungawin ang humahanga
bitbit ko ang gitara
at handa nang mang-harana
na… na… na…

huwag nang malumbay
ang pag-ibig ko ay tunay
sabihin man ng iyong kapitbahay na di ako nag-susuklay o
tunay

kung ako ang papipiliin
ay nag-congressman na ako
huwag mo lang akong pipilitin
na isoli ang bayad niyo

tumutunog ang kampana
halika na sa dambana
bitbit mo ang gitara
at handa nang mang-harana
na… na… na… na…

huwag nang malumbay
ang pag-ibig ko ay tunay
sabihin man ng iyong nanay na wala akong silbi sa buhay
huwag nang malumbay
ang pag-ibig ko ay tunay
sabihin man ng iyong kapitbahay na di ako nag-susuklay o
tunay
tunay

/ eraserheads lyrics