hey baba reba lyrics – brave combo

hey, hey baba reba. hey, hey baba reba. hey, hey baba reba.
hey, hey baba reba. hey, hey baba reba. hey, hey baba reba.

e-i, e-i, e-i-o
(e-i, e-i, e-i-o)
e-i, e-i, e-i-o
(e-i, e-i, e-i-o)
e-i, e-i, e-i-o
(e-i, e-i, e-i-o)
e-i, e-i, e-i-o
whoo!
(repeat)

hey, hey baba reba. hey, hey baba reba. hey, hey baba reba.

jeffrey chewing bubble gum.
bubba chewing bubble gum.
mitch*ll chewing bubble gum.
carl chewing bubble gum.
hey!

/ brave combo lyrics