i got a baby lyrics – gene vincent

wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa
wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa
wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa

well, i got baby, she’s still in her teens
(wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa)
i got a baby, man she’s a real hep queen
(wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa)
i got a baby, she so good to me
(wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa)

i got a baby, sweet baby
(i got a baby, i got a baby)
i got a baby, sweet baby
(i got a baby, i got a baby)
well now i got a baby and she’s still in her teens, yeah now
(i got a baby, i got a baby)

wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa
wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa
wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa

she got a walk like a marilyn monroe
(wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa)
she got a talk like another star i know
(wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa)
well i love that kitten, but love her really so
(wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa)

i got a baby, i got a baby
(i got a baby, i got a baby)
i got a baby, sweet baby
(i got a baby, i got a baby)
i got a baby and she’s still in her teens, yeah
(i got a baby, i got a baby)

wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa
wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa
wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa

i got baby, she’s still in her teens
(wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa)
i got a baby, man she’s a real hep queen
(wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa)
i love that baby, ‘cos she so good to me
(wa-wo wa-wo-wa, wa-wo wa-wo-wa)

yeah, i got a baby, sweet baby
(i got a baby, i got a baby)
i got a baby, sweet baby
(i got a baby, i got a baby)
i got a baby and she’s still in her teens
(i got a baby, i got a baby)

yeah, i got a baby, sweet baby
(i got a baby, i got a baby)
i got a baby, sweet baby
(i got a baby, i got a baby)
well, i got a baby and she’s still in her teens
(i got a baby, i got a baby)

well, i got a baby, sweet baby
(i got a baby, i got a baby)
i got a baby, sweet baby
(i got a baby, i got a baby)
well, i got a baby and she’s still in her teens, yeah
(i got a baby, i got a baby)

/ gene vincent lyrics