i like to do it lyrics – kc & the sunshine band

i, baby, i
i like to do it with you
i, baby, i
i like to do it with you

i like to boogie down all night long
do it with you
i like to shake it up, shake it down
do it with you

i, baby, i
i like to do it with you
i, baby, i
i like to do it with you

i like to take you all round the world
do it with you
i’d like you to be my one and only girl
do it with you

i, baby, i
i like to do it with you
i, baby, i
i like to do it with you

oh, yeah, yeah, yeah
do it with you
oh, yeah, baby
do it with you

do it with you
do it with you
i like to do it with you
i like to do it with you

i like to do it with you
i like to do it with you
i like to do it with you

i like to do it with you
i like to do it with you
i like to do it with you

/ kc the sunshine band lyrics