i want to lyrics – best coast

“i want to”

i want you so much
and i want you so much
and i want you so much
and i want you so much

i miss you so much
and i miss you so much
and i miss you so much
and i miss you so much

i want to go back to the first time, the first place
i want to go back to the first time, the first place
i want to go back to the first time, the first place
i want to go back to the first time, the first place

/ best coast lyrics