i want you lyrics – beatles

i want you
i want you so bad
i want you
i want you so bad
it’s driving me mad
it’s driving me mad

i want you
i want you so bad, babe
i want you
i want you so bad
it’s driving me mad
it’s driving me

i want you
i want you so bad, babe
i want you
i want you so bad
it’s driving me mad
it’s driving me mad

i want you
i want you so bad
i want you
i want you so bad
it’s driving me mad
it’s driving me

she’s so heavy
heavy, heavy, heavy

she’s so heavy
she’s so heavy, heavy, heavy

i want you
i want you so bad
i want you
i want you so bad
it’s driving me mad
it’s driving me

i want you
you know i want you so bad, babe
i want you
you know i want you so bad
it’s driving me mad
it’s driving me mad

yeah! she’s so

/ beatles lyrics