intro akt 1: den auktoritära vägen lyrics – magnus uggla

en stackars bortslängd trasdocka blickar ut över världen,
hela världen är en teater,
iklädd mr. strix.
– hela världen är min teater!
den ekivoka stilen,
föder kärlekspilen,
mor och far i tiden sammansvär.
klockorna de ringa,
vad de skola finna,
picknick-tiden dagarnas oskuldsskär.
tårarna de rinna,
vad skola de finna,
picknick ut på haga skynda där.
gustaviansk äktsed,
manar om din släkt ed,
skådespelaryrket är nu här.

/ magnus uggla lyrics