ja ta chcem lyrics – i.m.t. smile

ja ta chcem, chcem, chcem.
ja to viem, viem, viem,
ze ta chcem, chcem, chcem.
ja to viem, viem, viem.

/ i m t smile lyrics