kahpe lyrics – demir demirkan

içimde bir boþluk var neyle doldursam
parayla mý aþkla mý hayaller kursam
alem oyuncu olmuþ sokaklar sahne
sevdiðim bir kýz vardý olmuþ bir kahpe

kafamda bir hoþluk var nasýl anlatsam
kadehi mi sigara mý neyle doldursam
parasýzlýk pulsuzluk hepsi bahane
bir yudum bir nefes hayat sahane
bir yudum bir nefes hayat þahane

/ demir demirkan lyrics