kvinnor som springer lyrics – frida

kvinnor som springer
mot vinden med vargarna
kvinnor som hungrar efter fria liv
hondjur med inre vision
och med stark p*ssion
kom nya tid
kvinnor som springer
i linje med lejonen
kvinnor som söker i sin vilda själ
känn dom bejaka och vaka
sitt vargaland
kom nya tid

hon har gått genom sl*tna rum
som både blind och stum
en plågad människa
hon var fången i egen bur
som ett förvildat djur
en plågad människa
hon förkastar en stulen tid
fylld av smärta från djupa sår
dom såren har gjort henne stark
en fri varg

kvinnor som springer
mot vinden med vargarna
kvinnor som hungrar efter fria liv
hondjur med inre vision
och med stark p*ssion
kom nya tid
kvinnor som springer
i linje med lejonen
kvinnor som söker i sin vilda själ
känn dom bejaka och vaka
sitt vargaland
kom nya tid

leve hon som törs leva fritt
i helt nytt liv till sist
leve den människan
leve mod och besl*tsamhet
och hennes ärbarhet
leve den menniskan
leve hon som i kraft och ro
skapar framtidstro åt sig själv
långt från den rädda hon var
den hon var

kvinnor som springer
i linje med lejonen
kvinnor som söker i sin vilda själ
känn dom bejaka och vaka
sitt vargaland
kom nya tid

kvinnor som springer mod vinden
kvinnor som springer
kvinnor som springer i linje
kvinnor som springer mod vinden
kvinnor som springer
kvinnor som springer i linje
kvinnor som springer mod vinden
kvinnor som springer
kvinnor som springer i linje

/ frida lyrics