neslepaks lyrics – isengard

neslepaks

og på den åttende dagen slukte han alt vann
og på den niende dagen fordervet han all mat
og på den tiende dagen brant han jorden

neslepaks
neslepaks
neslepaks

og på den ellevte dagen slo han folk og dyr i hjel
og på den tolvte dagen kvalte han himmelriket
og på den trettende dagen skygget han for solen

neslepaks

så var der ingen dager mer
så var der ingen dager mer
ingen dager mer
ingen dager mer

torneherren speiles i ødelagt liv
mens sorgengler regner fra oven
til kosmos’ endeløse tidsrom skjenkes vi
den siste død
skjenkes vi den siste død

translation: [neslepaks – ‘the creation’ spelled backwards]

neslepaks

and on the 8th day he devoured all water
and on the 9th day he spoiled all food
and on the 10th day he burned the earth

and on the 12th day he beat people and animals to death
and on the 12th day he strangled heaven
and on the 13th day he covered the sun

and then there were no more days
and then there were no more days
no more days
no more days

the th*rnmaster is mirrored in ruined life
while angels of sorrow rains from above
to the endless time of cosmos we are given
the final death
we are given the final death.

/ isengard lyrics