ngi ne themba (i have hope) lyrics – hanson

ngi, ngi
n-g-i

(spell “ngi”)
ngi, ngi
n-g-i

(and then spell “themba”)
themba, themba
t-h-e-m-b-a
themba

(spell “themba”)
themba, themba
t-h-e-m-b-a
themba

(spell “ngi ne themba”)
ngi ne themba, ngi ne themba
n-g-i n-e t-h-e-m-b-a
ngi ne themba

*note: in zulu (or isizulu, as it is called in the language) “ngi ne themba” means “i have hope.”*

/ hanson lyrics