phola nhliziyo lyrics – sabelo mthembu

oh lalela, vul’ amehlo
akunced’ uk’hamba nomoya
qinisela, vuselela
inhloso yohambo lonke lwakho

phola nhliziyo uban’ obengathinta wena
phola nhliziyo unganikezeli k’lomhlaba

amandl’ ayephi na? lomhlab’ ongenanqondo
ulawul’ ukholo lonke lwakho
ekuqaleni wayekhona
wohlal’ ekhona naphakade

translation: listen, observe
there is no use in moving with the wind
revive the goal of your journey
be still my heart
no one can shake you
don’t give in to the world
where has your might gone?
this world has taken control over you
in the beginning he was and he forever shall be

/ sabelo mthembu lyrics