refull ferd lyrics – forlorn

sverg ved den gamle
og forlat ditt liv
fèlgoss mot fjeller
til villmarkens viv
kjemp med ¦re
of du vil forste,
at dèdenpuster
men lager ei ser
kom bli med!
folk og fe
opplev
¦refull ferd

ser du ilden
i det du ger,
kampen kaller
og dèdenrer

[refrain:]
ner den dag da
dèdenkaller,
hils oss fra
de store haller
e dè i kamp er
den sanne †re,
men dèdenskappe
vil ingen b¦re

[refrain]

/ forlorn lyrics