school lyrics – fear factory

won’t you believe it
it’s just my luck
it’s just my luck
it’s just my luck
it’s just my luck

no recess
no recess
no recess

won’t you believe it
it’s just my luck
it’s just my luck
it’s just my luck
it’s just my luck

no recess
no recess
no recess

you’re in high school again
you’re in high school again
you’re in high school again
you’re in high school again
you’re in high school again
you’re in high school again
you’re in high school again

you’re nothing again!

no recess
no recess
no recess
no recess
no recess
no recess
no recess

/ fear factory lyrics