skip to my lou lyrics – nat king cole

rabbits on the hillside big as a mule
rabbits on the hillside, big as a mule
rabbits on the hillside big as a mule
skip to my lou my darlin’

skip skip, skip to my lou
skip skip, skip to my lou
skip skip, skip to my lou
skip to my lou my darlin’

flies in the b*tter milk, shoo fly shoo
flies in the b*tter milk, shoo fly shoo
flies in the b*tter milk, shoo fly shoo
skip to my lou my darling

skip skip, skip to my lou
skip skip, skip to my lou
skip skip, skip to my lou
skip to my lou my darlin’

lost my sweetheart what will i do
lost my sweetheart, what will i do
lost my sweetheart what will i do
skip to my lou my darlin’

skip skip, skip to my lou
skip skip, skip to my lou
skip skip, skip to my lou
skip to my lou my darlin’

skip skip, skip to my lou
skip skip, skip to my lou
skip skip, skip to my lou
skip to my lou my darlin’
[fading out:] skip to my lou my darlin’
[fading out:] skip to my lou my darlin’
[fading out:] skip to my lou my darlin’

/ nat king cole lyrics