take my head lyrics – archive

take my head

sit me down [x8]
fix a drink [x8]

make me think (take my head)…
i want my… fix a drink…

take my hand [x8]
i want my… understand…
take my head…

/ archive lyrics