terima kasih kepada pahlawanku lyrics – h. mutahar

kepadamu pahlaw*nku
kepadamu pahlaw*nku
kami terima kasih
kami terima kasih
kami terima kasih
terima kasih
kepadamu pahlaw*nku semua

/ h mutahar lyrics