the dandy warhols tv theme song lyrics – dandy warhols

hey la, see saw
hey rah, yee hah
ooh, ooh, ooh

hey la, see rah
hey rah, see saw
hey
ooh, ooh ooh,

hey la, see saw
hey la, de dah
oooh, ooh ooh,
aaaah.

/ dandy warhols lyrics