the gathering lyrics – killing joke

we go – to the gathering
we go – to the common feeling
we go – anyway we can
we go – to the basic man

we go – get back my senses
we go – with a basic man
we go – and a basic feeling
we go – to the gathering

we go – to the gathering
we all go to the gathering

/ killing joke lyrics