torpe lyrics – hungry young poets

‘wag na lang kaya
hari ng katorpehan
‘wag, ‘wag na lang kaya
di ka ba nasasawa sa liwanag ng buwan
namamatay na ang mga rosas sa tabi
di ka pa rin b*mibili
nauubos na ang oras sa kahihintay
pero ni sulat, ni tawag, wala
ba’t mo pa kailangan ng tulay
kahit ulap nagsasabi tayo’y bagay
ba’t mo pa kailangang magtanong
kung alam mo na, alam mo na
namamatay na ang mga rosas sa tabi
di ka pa rin b*mibili
nauubos na ang oras sa kahihintay
pero ni sulat, ni tawag wala
namamatay na ang mga rosas sa tabi
di ka pa rin b*mibili
nauubos na ang oras sa kahihintay
walang sulat ni tawag–
bilisan mo na ngayon kasi tumatakbo ang tren
bilisan mo na ngayon iiwanan ka — iiwanan
ayoko ng torpe (8x)
pero gusto kita

/ hungry young poets lyrics