vae victis lyrics – december’s fire

stoj? na wzg? rzu? ywota
i spogl? dam w d?…ku pustce!
jam bardem talionu
jam wieszczem spe? nienia
i wznosz? ku s? o? cu pie? chwa? y
wznosz? psalm zwyci? stwa
i ciskam twe gromy…
…ciskam ku bezmocy!

wojna wrogom imperium!
wojna wrogom mocy!
wojna wrogom pot? gi!
wojna wrogom woli!

vae victis…
vae victis…
amen!

b? kit w mych? y? ach
czer? w mej duszy
ogie? w mym sercu
szkar? at w mych d? oniach

-lito? skona? a na krzy? u…
-bia? y go? b przebity p? omieniem!

-udr? ka spocz? a w grobie…
niech? yje dionizos!

***

burza ucich? a wraz z krzykiem
furia wygas? a wraz ze s? o? cem
? nieg okry? krwaw? ziemi? bladym
ca? unem spokoju
ogie? rozkwit? kwiatem po? ogi
wiatr zawy? cicho po? r? d dymu
cia? a zastyg? y w bezruchu…
…tak blade
…tak zimne

i tylko gdzie? wysoko
bia? y dumny orze?
pochwyci? go? bic?
dziki krzyk agonii zgwa? ci? cisz?
krew trys? a m? oda
by trwa? mog? o…
…? ycie!

/ decembers fire lyrics