wise guy lyrics – blue foundation

i tremble, wise guy
one day, i’ll rise and shine in the morning light

surrender, wise guy
one day, i’ll rise and shine in the morning light

remember, wise guy
one day, i’ll rise and shine in the morning light

/ blue foundation lyrics