you know my style lyrics – akinyele

you know my style

you know my motherf*ckin style n*gg*
you know my motherf*ckin’ styyyylllleee
you know my motherf*ckin’ style n*gg*
you know my motherf*ckin’ styyyylllleee, yeah!

you know my motherf*ckin’ style kid
you know my motherf*ckin’ style, yeah!
you know my motherf*ckin’ style kid
you know my motherf*ckin’ style kid

/ akinyele lyrics